Прозорість

22.04.22 | Звіти

Благодійний фонд зрозуміло розповідає про свої надходження, цілі й результати.

Благодійний фонд діє прозоро й відповідно до чинного законодавства України.

Відкрите спілкування

Ми забезпечуємо відкрите спілкування з громадою різними засобами. Підтримуємо відкриті контакти з авторитетними людьми та з пресою: забезпечуємо доступ до інформації щодо Статуту Благодійного фонду, складу правління, цілей, процедур, напрямків діяльності, прибутків і витрат. На запит громади відкрито надаємо інформацію про інвестиційну політику. Ми розповсюджуємо інформацію про результати наших програм та вплив нашої діяльності.

Регулярна звітність

 Ми оприлюднюємо регулярні звіти або спеціально розроблений інформаційний пакет, який складається з:

– порівняння цілей і діяльності благодійного фонду за звітний період та попередні роки;

 – висновків щодо джерел надходжень, прибутків і видатків, наприклад, баланс організації та статті витрат;

– описового звіту про програми допомоги/ гранти;

– переліку членів правління;

– складу персоналу.

Руки з сердцями